Previous Page  10 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 42 Next Page
Page Background

(10)

FOREBYGGING AV ALVORLIGE ULYKKER/DØDSULYKKER

ATKOMST TIL MASKINROMMET ELLER SKIVEROMMET – ATKOMST GJENNOM LUKE

– FALLSIKRING

BESKRIVELSE AV RISIKOEN

Risiko for å falle fra uegnet atkomstutstyr hvis:

• utrygg stige (ødelagt, for kort eller ikke kan

fastgjøres)

Risiko for å falle fra uegnet atkomstutstyr hvis:

• utrygg luke (ikke solid nok, for tung, ikke noe

system for å hindre at den lukkes ved et uhell osv.)

BESKYTTELSESMÅTER

LIVSVIKTIG REGEL:

ALLTID

kontrollere tilstand til stige og luke før bruk.

ALDRI

bruke improvisert atkomstutstyr.

EKSEMPEL PÅ BESTEMTE BESKYTTELSESMÅTER:

Sikkert atkomstutstyr:

• Stige i god stand (ikke brukket, skadet eller skrøpelig).

• Stige med sklisikre føtter.

• Fastmontert stige eller opphengssystem for feste av stige.

• Sikret og solid luke.

• Håndtak som gjør atkomsten enklere og gir god balanse.

Personlig verneutstyr:

• Støvler med rene, sklisikre såler.

• Vernehjelm.

Sikker fremgangsmåte:

• Kontroller at atkomstutstyret er sikkert.

• Sørg for å ha tre kontaktpunkter når du klatrer opp stigen.

ALDRI

bli stående på luken: Den er kanskje ikke solid.

ALLTID

lukke luken (beskyttelse av medarbeidere og

allmennheten).

• Informer firmaet hvis atkomsten ikke er sikker.

Problemet skal tas opp med firmaet, som igjen skal informere

kunden og/eller kontrollorganet (hvis det er relevant),

slik at man kan finne en passende løsning.