Previous Page  11 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 42 Next Page
Page Background

(11)

FOREBYGGING AV ALVORLIGE ULYKKER/DØDSULYKKER

ATKOMST TIL MASKINROMMET ELLER SKIVEROMMET – ATKOMST TIL TAK – FALLSIKRING

BESKRIVELSE AV RISIKOEN

Risiko for å falle fra usikret kant hvis:

• Kanten befinner seg mindre enn 3 m fra atkomstveien

til maskinrommet eller skiverommet.

BESKYTTELSESMÅTER

LIVSVIKTIG REGEL:

ALDRI

gå nær en usikret kant.

ALLTID

sørge for at fallsikring er på plass hvis det er

mulighet for fall med 3 m fra atkomstveien til maskinrommet

eller skiverommet.

ALLTID

bruke en transportabel lykt hvis det ikke finnes

tilstrekkelig belysning på stedet.

EKSEMPEL PÅ BESTEMTE BESKYTTELSESMÅTER:

Sikker atkomst:

• Kanten på bygningen sikret med et godkjent rekkverk.

Personlig verneutstyr:

• Fallsikringssystem og egnet opphengspunkt.

Sikker fremgangsmåte:

• Kontroller at atkomsten er sikker.

Hvis atkomsten ikke oppfyller ovennevnte kriterier, skal firmaet

informeres.

Problemet skal tas opp med firmaet, som igjen skal informere

kunden og/eller kontrollorganet (hvis det er relevant),

slik at man kan finne en passende løsning.