Previous Page  12 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 42 Next Page
Page Background

(12)

FOREBYGGING AV ALVORLIGE ULYKKER/DØDSULYKKER

ARBEID I MASKINROMMET – FALLSIKRING

BESKRIVELSE AV RISIKOEN

Risiko for å falle gjennom usikret åpning fra en åpen luke

eller ved løfting av utstyr gjennom luken.

BESKYTTELSESMÅTER

LIVSVIKTIG REGEL:

ALDRI

arbeide like i nærheten av en usikret

åpning uten hensiktsmessig fallsikringsutstyr.

Hvis det ikke er mulig å benytte en fysisk sperring, må du

ALLTID

bruke verneutstyr som er fastgjort til et opphengspunkt

i maskinrommet.

EKSEMPEL PÅ BESTEMTE BESKYTTELSESMÅTER:

Sikker atkomst:

• Godkjent rekkverk rundt luken.

Personlig verneutstyr

• Personlig fallsikring med tauet festet til et passende

opphengspunkt (f.eks. et spesiallagd punkt eller en egnet bjelke).

Sikker fremgangsmåte:

• Monter et godkjent rekkverk hvis det ikke allerede finnes et.

• Finn et opphengspunkt som egner seg for fallsikring.

• Bruk personlig fallsikringsutstyr og fest tauet.

• Ingen medarbeidere skal oppholde seg i nærheten av fallfaren

hvis de ikke bruker noen form for fallsikringsutstyr.

Hvis atkomsten ikke oppfyller ovennevnte kriterier, skal firmaet

informeres.

Problemet skal tas opp med firmaet, som igjen skal informere

kunden og/eller kontrollorganet (hvis det er relevant),

slik at man kan finne en passende løsning.