Previous Page  2 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 42 Next Page
Page Background

(2)

INNLEDNING

Installasjon, vedlikehold, reparasjoner og modernisering av heiser er aktiviteter som

gjør at man blir utsatt for spesielle risikoer. For å redusere risikoene og bidra til en

skadefri arbeidsplass må fagfolkene derfor følge noen bestemte sikkerhetsrutiner

og arbeidsmetoder.

I dette ELA-heftet "Grunnleggende sikkerhetsrutiner" har vi samlet generelle og

spesifikke sikkerhetsrutiner som alltid må følges.

Heftet er først og fremst beregnet for leverandører av installasjons-, vedlikeholds-,

reparasjons- og moderniseringstjenester for heiser. Tjenesteleverandørene har en

juridisk forpliktelse og et ansvar for å beskytte sine medarbeidere mot eventuelle

risikoer knyttet til deres virksomhet. Heftet gir veiledning i form av eksempler på

beskyttelsesmåter som – når de anvendes riktig – vil bidra til å oppnå best mulig

beskyttelse for blant andre leverandørenes og underleverandørenes medarbeidere.

Firmaet er også ansvarlig for å finne, forstå og følge alle gjeldende lokale, regionale,

landspesifikke og europeiske krav og lover.

Heftet er like mye beregnet for medarbeiderne. Medarbeideren er selv ansvarlig for

å følge sikkerhetsrutinene og bruke verneutstyret som hans eller hennes firma stiller

til rådighet. Heftet vil hjelpe ham eller henne med å forstå risikoene og, når det er

nødvendig, be om å få utlevert ekstra hjelpemidler fra firmaet.

Sikkerhetsrutiner bygger generelt på sunn fornuft. De er etablert som følge av

lærdom man har fått av hendelser gjennom mange år, noen av dem svært alvorlige

og med dødelig utgang.

Noen av sikkerhetsrutinene er særlig viktige: De er LIVSVIKTIGE regler. Som tydelig

fastslått er disse reglene rett og slett LIVSVIKTIGE. Blir de ikke fulgt, kan det medføre

alvorlige skader eller også dødsfall.