Previous Page  4 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 42 Next Page
Page Background

(4)

INNLEDNING

Sammendrag av risikoene:

Elektrisk fare

Fallrisiko – atkomst til maskin

og/eller maskinrom

Elektrisk fare

Elektrisk fare

Risiko for fall fra etasjenivå

eller sjaktbunnstige

Risiko for fall fra

heisstoltaket

Sklifare

Sklifare

Sklifare

Snublefare

Snublefare

Risiko for å bli klemt av heisstolen,

motvekten eller tilstøtende heis

Klemfare øverst i heissjakten

og tilstøtende enhet

Snublefare

Klemfare på

usikret utstyr i bevegelse

Klemfare på

usikret utstyr i bevegelse

Klemfare på

usikret utstyr i bevegelse

Risiko for skade på tak

Asbest

Asbest

Fallende

gjenstander

Fallende gjenstander