Previous Page  42 / 42
Information
Show Menu
Previous Page 42 / 42
Page Background

Dette dokumentet er utarbeidet av eksperter i arbeidsgruppen

for opplæring og øvelse samt kvalitets-, sikkerhets- og

opplæringskomiteen i det europeiske heisforbundet ELA.

Brosjyren er illustrert med tegninger av Zack,

zackvdh@gmail.com.

Brosjyren kan også lastes ned fra ELAs nettside

www.ela-aisbl.org

European Lift Association

44 Avenue Herrmann-Debroux, box 1, B-1160 Brussels

Tlf.: +32 (0) 2 779 50 82 – Faks: +32 (0)2 772 16 85

© 2015 European Lift Association (ELA) aisbl Belgium – Med enerett.