Previous Page  5 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 42 Next Page
Page Background

(5)

PERSONLIG VERNEUTSTYR

I likhet med hva som gjelder for alle yrkesutøvere – brannfolk, politifolk, sveisere

osv. – eller alle idrettsfolk – de som driver med fekting eller kampsport – bidrar

personlig verneutstyr til at den aktuelle virksomheten kan utøves under maksimalt

trygge forhold.

Firmaet er ansvarlig for å stille personlig verneutstyr til rådighet for alle sine

medarbeidere.

Medarbeideren er ansvarlig for å bruke utstyret og be om å få det erstattet hvis det

blir ødelagt.

I dette heftet presenterer vi to typer verneutstyr:

n

Personlig verneutstyr som beskytter kroppen mot eventuelle skader.

n

Fallsikringsutstyr som hindrer at medarbeideren faller fra høyder.