Previous Page  7 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 42 Next Page
Page Background

(7)

FALLSIKRINGSUTSTYR

Primærbeskyttelse betyr: Balustraden eller rekkverket

En balustrade eller et rekkverk skal alltid omfatte minst følgende komponent:

Sekundærbeskyttelse betyr: Fallsikringssystem eller fallbremsingssystem

Alt fallsikringsutstyr:

• Er individuelt: Hver enkelt medarbeider som er utsatt, skal få utlevert utstyr

• Må formelt kontrolleres én gang i året av en kvalifisert person (leverandør eller en person med

relevant opplæring)

• Må kontrolleres hver gang før det tas i bruk

Opphengspunkter

Rekkverk eller balustrade skal være montert hvis

det foreligger fallrisiko som angitt i lokale forskrifter

(for eksempel åpning >30 cm og arbeidsområde >2 m):

• Oppå heisstolen.

• Oppå en midlertidig arbeidsplattform.

• På et stillas.

• På kanten av en bygning.

• I heissjakten / sjaktåpningen.

Heisstolbjelken betraktes vanligvis som et

egnet opphengspunkt for fallsikringssystemet.

Firmaet skal lage en liste over godkjente

opphengspunkter.

Ved arbeid på heiskupéen:

• Festes etter at du har kommet opp

• Løsnes før du går ned

Dette for å hindre at du fremdeles er festet når

heisen settes tilbake i drift.

Andre situasjoner: Redningstauet

Oppå heisstolen, heis i drift

Kontroller målet i lokale forskrifter!

Tverrstang

øverst

Tverrstang

i midten

Tåbeskyttelse

Fallsikringssystemer omfatter:

→ Sikkerhetssele EN 361

→ Kort tau EN 355 med

støtdemping

→ Koblingsstykker som skal

festes til selen EN 362

Fallbremsingssystemer

omfatter:

→ Sikkerhetssele EN 361

ELLER

→ Belte EN 358

→ Regulerbart tau EN 355

→ Koblingsstykker som skal

festes til selen EN362

Fallsikringssystem: STOPPER fallet

Fallbremsingssystem: HINDRER fall

Eksempel på redningstau:

Redningstauet skal festes til et egnet opphengspunkt

med riktig kapasitet i henhold til lokale forskrifter.

Redningstauet skal beskyttes mot skarpe kanter.

Bruk redningstau ved arbeid på:

• Midlertidig plattform

• På en heisstol når vaierne er fjernet

• På en heisstol som er delvis montert og som henger

i en kjetting eller heiseinnretning

• En stige ved arbeid oppå motvekten

Redningstau laget av snor med

opphengspunkt for sele

Redningstau

som kan trekkes inn