Previous Page  8 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 42 Next Page
Page Background

(8)

FOREBYGGING AV ALVORLIGE ULYKKER/DØDSULYKKER

I heisbransjen blir folk utsatt for risikoer som – hvis de ikke blir tydelig identifisert og

riktig håndtert – kan medføre en dødsulykke eller alvorlig ulykke.

Formålet med dette kapittelet er å hjelpe alle medarbeidere og firmaer med å forstå

hva som er de største risikoene og hjelpe demmed å finne effektive måter å beskytte

seg på. Listen bygger på erfaringer fra heisbransjen og kunnskap om alvorlige ulykker,

men kan ikke betraktes som uttømmende.