Previous Page  9 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 42 Next Page
Page Background

(9)

FOREBYGGING AV ALVORLIGE ULYKKER/DØDSULYKKER

ATKOMST TIL ANLEGGSSTEDET – NYTT UTSTYR – ARBEIDSFORHOLD

BESKRIVELSE AV RISIKOEN

Risiko for å bli skadet av en fallende gjenstand når man går på en

byggeplass og en arbeider mister verktøy eller materialer.

BESKYTTELSESMÅTER

LIVSVIKTIG REGEL:

ALLTID

bruke vernehjelm ved arbeid på en byggeplass.

ALLTID

være oppmerksom på folk som jobber over seg når

man kommer til stedet eller bygningen.

EKSEMPEL PÅ BESTEMTE BESKYTTELSESMÅTER:

Personlig verneutstyr:

• Vernehjelm.

Kontroller vernehjelmen i henhold til produsentens

anbefalinger!