Innhold

28 – Automatisert fjøsdrift
– I fjøsene på Ås gård skal automatisering og styring gi god dyrevelferd og rasjonell og sikker drift, forteller avdelingsdirektør Ingvar Selmer-Olsen i SHF. Ås gård, som huser Senter for husdyrforsøk, SHF, er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU.

38 – Mer byggautomatisering
– Det er økende etterspørsel etter byggautomatisering. Stadig flere kunder investerer i automatikk- og SD-anlegg, sier daglig leder Anders Ulvøy i Sinus Elektro i Sandnes.

40 – Må være oppdatert

42 – BIM-kiosk snart på markedet

Øvrige artikler

26 – Kurstungvekteren

37 – Reduserte energiforbruket med 77 prosent

Faste sider

7 -18 – Ute & Hjemme

21 – Leder

45 – Nye produkter