Innhold

38 – Solenergi kan gi slokkeutfordringer
Brannen i lagerbygningen til Asko på Vestby, med et stort solenergianlegg på taket, var blant temaene som ble diskutert på Den Nasjonale Elsikerhetskonferansen til Nelfo. At solceller blir montert på tak og integrert i fasader og glassvegger, kan skape utfordringer i forbindelse med slukking av branner.

48 – Ikke nok ladeplasser
I mars i år åpnet Norges største og mest avanserte ladegarasje for elbiler på Vulkan i Oslo, med 100 normalladere og to hurtigladere. Snart åpner tilsvarende anlegg ved Akershus festning og Vår Frelsers gravlund. De 282 nye ladeplassene dekker ikke behovet.

Øvrige artikler

27 –Spurtet for innovasjonshjelp

31 – Egenutviklet produkt skal gi fordeler

35 – Klart for endring i nasjonal læreplan for fagskolen

36 – Nyfusjonerte trøndere med nasjonale ambisjoner

43 – Seriefeilvern kan hindre boligbranner

46 – Installerte Bergens største avløpsrenseanlegg

Faste sider

7 -18 – Ute & Hjemme

21 – Leder

53 – Nye produkter