Innhold

26 – Markerte seg på Arendalsuka
Med tema som grønn konkurransekraft, klimavennlig transport og energismarte bygg var Nelfo tungt til stede på årets Arendalsuke.

46 – Satser på digibygg
– Digitalisering er den eneste riktige veien å gå for fremtidens byggeprosjekter, fastslår prosjektdirektør Jan Myhre i Statsbygg-prosjektet Digibygg. Han vil rive bransjen løs fra gammeldagse standarder.

48 – Smarthus blir standard

50 – Fremtiden er her nå

Øvrige artikler

30 – På høy tid med revidert solcellenorm

35 – Kan gi nye elsikkerhetsutfordringer

39 – Solcellene startet hverken brannen eller etterbrann

41 – Satser på kryssalg i felles showrom

Faste sider

7 -18 – Ute & Hjemme

21 – Leder

53 – Nye produkter