Innhold

Side 24 – 117 000 kWh
Roxel Elektro har installert et solcelleanlegg på en ny enebolig i Hafrsfjord med en forventet årsproduksjon på 17 000 kWh.

Side 42 – Styrer med bevegelse
Vi har brukt EnOcean-teknologien både i barnehage, skole og butikk. Komponentene får energien fra solceller eller kinetisk energi (bevegelsesenergi), sier automatikkleder Johnny Paul Giske i Rogaland Elektro.

Øvrige artikler

32 – Økt engasjement for landstrøm

38 – Kvalitetssikrer i egen lab

44 – Viser praktisk velferdsteknologi

46 – BIM eller forsvinn om fem år

Faste sider

7 -20 – Ute & Hjemme

23 – Leder

48 – Nye produkter