Innhold

27 – Stoppet sykehusinstallasjoner
Nye Kirkenes Sykehus skulle vært tatt i bruk våren 2017. Utbygger Finnmarkssykehuset HF har ennå ikke overtatt de elektriske installasjonene som skal leveres av den tyske totalentreprenøren Cadolto Fertiggebäude. Årsaken er at det ikke er levert nødvendig dokumentasjon. Manglene og forsinkelsene er så store at Cadolto er ilagt dagbøter.

34 – BIM-mesteren
Tønsbergprosjektet, byggeprosjektet for det nye Vestfoldsykehuset, har fått prisen The buildingSMART International Awards 2017. Prosjektleder for digital samhandling i Tønsbergprosjektet, Inge Aarseth, presentere derfor et verdenskjent sykehusprosjekt på Årskonferansen til Nelfo.

Øvrige artikler

22 – Elinstallatør med mange bein

39 – Flere tiår med boligventilasjon

40 – 300 millioner oppkoblede lysarmaturer

Faste sider

7 -18 – Ute & Hjemme

21 – Leder

42 – Nye produkter